A ”GYM CITY BUDAPEST” Központ házirendjének célja, hogy meghatározza az alapvető szabályokat, a Központban tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevő) egymás közötti magatartását, amely elengedhetetlen a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében. A Házirend továbbá előírja a más szabályokban nem rögzített követelményeket, melyek a Központ rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgálnak. A központ területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A szolgáltatás használója nem sértheti meg a jelen Házirendben foglalt szabályokat, valamint a hatályos jogszabályi előírásokat és a vonatkozó rendelkezéseket.

TILOS A KÖZPONT TERÜLETÉN

– dohányzás és alkoholfogyasztás

– a Központ területén tilos az idegen ( illegális ) termékek értékesítése, különböző multi level marketing (MLM) értékesítések és minden olyan tevékenység,amivel a Központ anyagilag károsul,hang és képanyag készítése, zene szolgáltatása az üzemeltető engedélye nélkül, minden olyan tevékenység, mely másokat zavar, erős zajjal, szaggal vagy környezeti ártalommal jár, a Központ sportszolgáltatásai és vendéglátói szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehetők igénybe.

A KÖZPONT NYITVATARTÁSI IDEJE:

Hétfő-Péntek: 06.00-23.00
Szombat-Vasárnap: 08.00-22.00

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Az üzemeltető a Központ szolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes nyilvántartást vezethet. A Központ jogosult megtagadni szolgáltatásait az arckép felvételét megtagadó vendégekkel szemben. A Központ a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt harmadik félnek semmilyen mértékben nem adja ki. A rend és a tisztaság betartása az egész Központ területén minden vendégre kötelező érvényű alapvető elvárás, továbbá elvárt magatartás a másik vendég tiszteletben tartása és a kulturált viselkedés. A Központ üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, az elveszett,az eltulajdonított tárgyakért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából illetve ha az felelőtlen magatartásból ered. Minden vendég a recepción köteles dokumentálás mellett a talált tárgyakat leadni. A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. Elsősegély nyújtásához a komplexum területén erre alkalmas felszerelés áll rendelkezésre. Minden baleset esetén az üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel. Bármilyen rendkívüli eseményt – mely a Központ területén történt – késedelem nélkül jelezni kell a recepción. Rendkívüli eseménytől függően azonnal értesítendő: Mentők, Rendőrség, Tűzoltók. A Központ belső házirendjét saját belátása szerint bármikor módosíthatja, illetve kiegészítheti. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Központ egészén vagy részterületén zártkörű rendezvényt bonyolítson az általános vendégkör kizárásával. A házirend minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára elérhető és áttekinthető a recepción. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti.

SPECIÁLIS ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOK

A konditerem, az aerobik és wellness termekbe kizárólag a tevékenységnek megfelelően alkalmas öltözésben, felszerelésben lehet belépni. Felsorolt helységekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital. Minden más ital és étel bevitele a terembe szigorúan tilos!

RECEPCIÓ

A Központ szolgáltatást nyújtó területeire kizárólag az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet belépni. Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresítet regisztrációs lapot, melyet aláírva egyúttal elfogadja a Központ Házirendjében foglaltakat. Szolgáltatást igénybevevő tudomásul veszi, hogy annak betartását a Központ munkatársai ellenőrizhetik. Az első belépés magába foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is. A Központ vendégei részére azok belépésekor átadott eszközeit (öltözőszekrény, és öltözőszekrény kulcs, törölköző, sportfelszerelések stb.) Szolgáltatást igénybevevők kötelesek távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelőséggel tartozik az üzemeltető felé.

– A Központ vendégei a szolgáltatások díjait a belépéskor előre fizetik meg.

– A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

KONDITEREM

– 14 éves kor alatti gyermek nem tartózkodhat az edzőterem területén.

– 14 évét betöltött gyermek a fitness és kardió teremben kizárólag szülői vagy személy edzői felügyelettel tartózkodhat.

-A konditeremben csak megfelelő sport öltözetben (sportcipő, trikó, póló, topp, sportnadrág ) lehet belépni és a gépeket használni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Az utcai cipő használata Tilos!

– A teremben található eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően mindenki alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.

-A gépek és eszközök használatát követően minden használó a gépeket alaphelyzetének,az eszközöket a rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

– A teremben a törölköző használata kötelező!

– Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.

– A kardio gépeket azok használata után az erre a célra kikészített fertőtlenítő szerrel letörölni kötelező.

AEROBIK TEREM

– Az órák megkezdése előtt az órára történő belépésre jogosító kártyát a vendég az edzőnek köteles átadni.

– A csoportos órákra nincsenek fix, foglalt helyek, a vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be.

– Egyes speciális, az üzemeltető által meghatározott órákra a bejelentkezés kötelező. Bejelentkezni a recepción lehet személyesen vagy telefonon.

– A teremben csak megfelelő sportöltözetben lehet belépni és edzeni.

ÖLTÖZŐ, SZAUNA TÉR

– Az öltöző, a szauna és zuhanytérben papucs használata kötelező!

– A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért értékekért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal / Értéktárgyaikat a recepció mellett és előtt található érték megőrzőkben helyezzék el!

– A szaunában törölköző használata kötelező!

Facebook